RODO

Czym jest RODO?

RODO (ang. GDPR) czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych).

RODO weszło w życie w 2016 roku, natomiast należy je stosować od 25 maja 2018 roku.

 

Jakie są cele RODO?

RODO reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Zastosowano w nim wiele nowych rozwiązań, które mają na celu zapewnienie bezpiecznej i swobodnej wymiany danych osobowych. Dane osobowe, które przekazujemy, są jedną z naszych najcenniejszych wartości, z czego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. A każdy z nas ma prawo do prywatności.

 

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to wszystkie działania, które możemy wykonywać na danych: zbieranie (poprzez np. formularze), utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie (w wersji papierowej lub elektronicznej), adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług z zakresu kadrowo – płacowego, usług z zakresu szkoleń i kształcenia ustawicznego, w tym szkoleń realizowanych poprzez platformę zdalnego nauczania (e-learning), przeprowadzania badań psychologicznych, usług archiwizacyjnych, opieki nad dziećmi do lat trzech, realizacji umów, zleceń, zamówień oraz w związku z wykonywaniem zobowiązań prawnych.

 

Co trzeba zrobić?

Nie trzeba się z nami dodatkowo kontaktować w temacie RODO. Wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.

 

Jeśli pojawią się pytania …

W przypadku pytań prosimy o skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem wskazanym w zamieszczonej na tej stronie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych.

Ostatnia modyfikacja: środa, 9 czerwca 2021, 14:09