Obowiązek informacyjny

Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do podania informacji w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 13 RODO).

 

Aby zrealizować ten obowiązek, SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE Sp. z o.o. publikuje na swojej stronie internetowej informacje dla poszczególnych kategorii osób – prosimy o zapoznanie się - strona www SYNERCOM USŁUGI WSPÓLNE).

 

Na naszej platformie zdalnego nauczania  - ze względu na charakter świadczonych za jej pomocą usług - publikujemy Klauzule informacyjne: Kursanci Kontrahenci oraz Adresaci newslettera/mailingu.

Klauzula informacyjna Kursanci

Klauzula informacyjna Kontrahenci Pracownicy Kontrahentów

Klauzula informacyjna Adresaci newslettera/mailinguJako Administrator informujemy, iż w sprawach ochrony swoich danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych: Anną Bogulak, pod adresem e-mail: inspektorochronydanych@synercom.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, ul. Karolinki 1, 40 – 467 Katowice.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 kwietnia 2022, 06:50